Дисципліни освітнього ступеня “бакалавр”

  1. Фізична культура.
  2. ФК з методикою навчання
  3. Технології вивчення галузі “Здоров’я і ФК»
  4. Методика навчання освітньої галузі “Здоров’я і фізична культура”